U periodu od 08. juna do 31. jula stručni tim Muzeja grada Podgorice koji su sačinjavali Živko Radović, savjetnik konzervator, Marina Mugoša, viši konzervator i Dragan Radović kustos, radila je na konzervaciji živopisa u oltarskom prostoru crkve Sv. Đorđa u Podgrici.