Miloš Šobajić rođen je 1945. godine u Beogradu. Završio je Likovnu akademiju u Beogradu 1970. Živi i radi u Parizu od 1972. godine, a 2005 godine u Beogradu osniva Fakulteta za umetnost i dizajn na Džon Nezbit Univerzitetu, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, gde postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Mentor je na doktorskim studijama iz oblasti likovne umetnosti. Gostujući je profesor na Luxun Academy of Fine Arts u Kini, gde predaje slikarstvo od 2004. do 2006. godine. Imao je preko sedamdeset pet samostalnih izložbi i izlagao na preko četiri sto dvadeset grupnih izložbi po svetu.
Dobitnik je niza nagrada u Srbiji: Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i dr. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu sedam stotina tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, crnogorskoj, grčkoj i nemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza.