JU Muzeji i galerije Podgorice danas su prvi put ugostili dio osnovaca Resurnog centra "1. jun", koji su obišli izložbene eksponate i nijesu krili svoje oduševljenje. 
 
Djeca od V - VIII razreda tokom ove posjete prvi put su se susrela sa muzejskom postavkom, pokazali zavidno interesovanje i imali niz pitanja koja se odnose na istoriju grada.
 
Muzeji i galerije konstantno rade na podizanju svijesti o važnosti posjetama institucijama kulture, naročito se izdvaja muzej grada Podgorice koji raspolaže sa relativno bogatim fondovima istorijskog, arheološkog, kulturno-istorijskog i etnografskog materijala.