Pred brojnom publikom u JU Muzeji i galerije Podgorica, održana je 22.12.2017. godine, promocija knjige „Kulturna baština Balšića“ (istorijski almanah), autorke mr Vanje Vešović.

Tokom promocije autorka je naglasila da je ranija kritika udžbeničke literature i preporuke Savjeta Evrope bila da treba uraditi jednu kreativnu knjigu, istorijski almanah, koji ne bi bio od značaja samo za udžbeničku populaciju već i za laičku i stručnu javnost. 

„Ja sam pokušala, dala sve od sebe da uradim i popunim ovu prazninu kada je u pitanju udžbenička literatura i nadam se da sam uspjela u tome. Knjiga je da se čita i na sudu čitalaca će se temeljti sve kritike“, kazala je autorka Vanja Vešović Vuković.

Na promociji je govorila i prodekanica Filozofskog fakulteta Biljana Maslovarić, koja je istakla da je autorkina strast ogromna kada je u pitanju istraživanje istorijskih vrijednosti koje baštini Crna Gora. Ona je konstatovala da je zadivljujuća autorkina umiješanost da vrati i oživi cijeli četrnaesti vijek i preporučila i najširoj javnosti to djelo.

U okviru večeri prikazan je i kratak filmski materijal: Umjetnički doživljaj srednjovjekovne crnogorske kulture, utemeljen i inspirisan pomenutom knjigom. Filmski materijal je priredilo  Udruženje humanistkinja Crne Gore- Crnogorka.

“Autorka je pokazala da metodološki drugačiji prikaz itekako može da utiče na razvijanje kritičke misli. Do sada se o kulturnoj baštiti Balšića  pisalo uglavnom faktografski”, naglasila je ispred Udruženja mr Vesna Kovačević.

Knjiga tretira kulturnu i nacionalnu posebnost, druge po redu crnogorske dinastije – Balšić, naročito njihovu kulturnu zaostavštinu. Kako se radi o kulturnom nasljeđu XIV vijeka teško da bilo kakvi konzervatorski i restauratorski radovi mogu  vratiti njegov autentičan izgled.

Stoga, ovom knjigom na poseban način, poučnim, humanim, nadasve interesantnim pričama autor nastoji vratiti stari sjaj i prikazati moralne vrijednosti i kodekse koje su crnogorski dinasti poštovali i po kojima su živjeli.

Izdavač knjige je JU Muzeji i galerije Podgorice, a knjigu je finansijski podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore u saradnji sa JU Muzeji i galerije Podgorice.