Direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Sead Đokaj, pomoćnik direktora Miodrag Pejović i arheolog Dragan Radović, boravili su tokom prethodne sedmice u Tirani gdje su posjetili brojne institucije kulture Albanije.

U sklopu svoje prve zvanične posjete, obišli su Arheološki institut pri Akademiji nauka i umjetnosti Albanije, gdje su imali susret sa prof. dr Gzimom Hodžom i tom prilikom su razmijenjena brojna iskustva i dogovorena dalja komunikacija u cilju saradnje institucija kulture dvije države.

Posjećen je Muzej numizmatike pri Nacionalnoj banci Albanije, gdje su razgovarali sa direktoricom Shpresom Lubonjom, te i Nacionalna umjetnička galerija Tirane, gdje su imali susret sa rukovodiocem Gentijem Gjikolajem.

Tokom uspješne dvodnevne posjete vođeni su razgovori o mogućnostima saradnje i realitacije zajedničkih projekata, razmjene kulturnih sadržaja, i ostalih vidova saradni između JU Muzeji i galerije Podgorice i institucija kulture u Tirani.