U cilju promocije i očuvanja kulturne baštine Podgorice, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Podgorici, JU Muzeji i galerije Podgorice organizuju okrugli sto pod nazivom: Kulturno nasljeđe Podgorice- metodološki pomaci u kulturnom obrazovanju mladih.

Okrugli sto će biti održan prostorijama JU Muzeji i galerije Podgorice, 5.04.2018. godine sa početkom u 11h. Na taj način će JU Muzeji i galerije Podgorice otpočeti sa ciklusom jedne posebne saradnje sa školama na nivou Glavnog grada, u okviru koje će se različitim tematskim izložbama svaka vaspitno-obrazovna ustanova predstaviti kreativnim umjetničkim sadržajem kojim će svaka škola predstaviti bogato istorijsko i kulturno nasljeđe Podgorice.

Na ovaj način će se u okviru već postojećih nastavnih planova i programa, koji predviđaju saradnju škola sa lokalnom zajednicom, kreirati uspješan model kojim se pomenuti nastavni planovi realizuju u saradnji sa jednom od institucija kulture u Podgorici.

Prvi okrugli sto ove tematike okupiće eminentne stručnjake različitih struka, koji će svojim predavanjem ponuditi direktorima podgoričkih škola i njihovom profesorskom kadru adekvatne modele koji na atraktivan način prezentuju kulturu grada Podgorice.

Predavanja će održati: Prof. dr Ramo Šendelj, mr Vanja Vuković, Doc. dr Dušanka Popović, Doc. dr Biljana Maslovarić, mr Milan Šćekić, i direktor direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih- Veljko Tomić.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici sledećih škola: direktorica Gimnazije Slobodan Škerović- gospođa Zoja Bojanić Lalević , direktor Elektrotehničke škole ,,Vaso Aligrudić“- gospodin Veselin Pićurić, direktorica OŠ,, Pavle Rovinski“- gospođa Marijana Papić, direktorica OŠ,, Musa Burzan“- gospođa Branka Lakić kao i direktorica OŠ „ Štampar Makarije“- gospođa Milica Stanković.

Zajedno sa svojim kreativnim kadrom svaka od pomenutih škola će pod posebnim nazivom svoje izložbe krajem 2018. godine predstaviti, ujedno i promovisati kulturno nasljeđe Podgorice.

Okrugli sto će otvoriti sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Podgorice - mr Nela Savković Vukčević i direktor JU Muzeji i galerije Podgorice- Sead Đokaj. Inicijator plana i glavni moderator Okruglog stola- muzejski pedagog mr Vanja Vuković.