Na ulazu u JU Muzeji i galerije Podgorice danas je završeno postavljanje pristupne rampe za osobe sa invaliditetom. 
 
Postavljanjem navedene rampe su uklonjene dosadašnje barijere i omogućen olakšan pristup i posjete licima sa invaliditetom, čime je poboljšana i funkcionalnost same ustanove.
 
Pristupnu rampu obezbijedila je JU Muzeji i galerije Podgorice, a radovi na postavljanju iste su izvršeni od strane Agencije za stanovanje Podgorica.