Učenici petog razreda JU “Druga osnovna škola“ Budve posjetili su u ponedeljak , 11.06.2018. arheološki lokalitet Duklja, gdje su se uz pomoć stručnih lica iz JU Muzeji i galerije Podgorice upoznali sa kulturno-istorijskom baštinom ovog nepokretnog kulturnog dobra.
Cilj ovih posjeta, osim ugodnog druženja i sticanja znanja jeste da se stvore  temelji buduće saradnje sa osnovnim i srednjim školama .