JU Muzeji i galerije Podgorice u okviru redovnog održavanja spomenika i spomen-obilježja na teritoriji Opštine preduzela je odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti kako bi spomenik Vojvode Mirka Petrović, koji se nalazi na Trgu Nezavisnosti dovela u prvobitno stanje.

Naime, neophodno je bilo preduzeti radnje na pranju i čišćenju spomenika na kojem su bili nacrtani grafiti.

Napominjemo, da nesavjesno ponašanje i neodgovoran odnos pojedinaca prema spomenicima i spomen-obilježjima na teritoriji Glavnog grada, bez opravdanih motiva obesmišljava svaki rad i trud kojim se doprinosi kulturi grada Podgorice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takođe , JU Muzeji i galerije Podgorice je organizovala pranje i poliranje spomenika Marka Miljanova, koji se nalazi ispred glavne zgrade Opštine.