U izložbenom prostoru JU Muzeji i galerije Podgorice , a u saradnji sa osnovnim i srednjim školama dana 30. novembra u 18h biće održana promocija tematskih izložbi: Podgorica između dva svjetska rata, Sokacima stare Podgorice, Život u Titogradu, Putevima Marka Miljanova , Mostovi Podgorice.  U cilju promovisanja kulturne istorije i kulturnog nasljeđa Podgorice pet podgoričkih škola: Gimnazija ,,Slobodan Škerović”, Srednja Elektrotehnička škola ,, Vaso Aligrudić”, JU OŠ ,, Pavle Rovinski”, JU ,,Štampar Makarije” i JU OŠ,, Milorad Musa Burzan” predstaviće se podgoričkoj publici različitim izrazima na odabrane teme. Tematske izložbe su rezultat intenzivne saradnje JU Muzeji i galerije Podgorice  i škola, na polju edukacije i promocije kulturne baštine Glavnog grada. Navedene škole, odnosno, uprava škola odabrala je kreativne profesore-mentore koji su, u saglasju sa određenom temom i učešćem darovitih učenika, kreirali raznovrstni materijal kojim se promoviše kulturno nasljeđe Glavnog grada.