U petak, 30.11.2018.godine, gradonačelnik Podgorice, dr Ivan Vuković je zajedno sa direktorom JU Muzeji i galerije Podgorice, Seadom Đokajem i drugim direktorima javnih službi posjetio Kuče, na poziv direktora Fondacije za razvoj Kuča, Radomira Prelevića.

Gradonačelnik je istakao da je u različite projekte na unaprjeđenju kvaliteta i održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture ovog područja uloženo gotovo 1.800.000 eura.

Direktor Sead Đokaj je najavio rekonstrukciju monumentalnog spomenika posvećenog stradalima u NOB-u kao i da će biti preduzete sve dalje i neophodne aktivnosti na sanaciji spomenika kao i redovnog održavanja Muzeja Marka Miljanova, što ide u prilog daljoj uspješnoj saradnji.