Sinoć je u JU Muzeji i galerije Podgorice, ul.Marka Miljanova br.4 premijerno predstavljen Zbornik posvećen znamenitom crnogorskom stvaraocu Božidaru Vukoviću Podgoričaninu u okviru manifestacije “Decembarska umjetnička scena.

O životu i radu našeg uglednog štampara i izdavača govorili su prof. dr Božidar Šekularac i mr Nela Savković Vukčević.

Izdavač Zbornika o Božidaru Vukoviću Podgoričaninu je Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada.