U utorak  29. 01. 2019. u 19h u galerijskom prostoru JU Muzeji i galerije Podgorice , u ul.Marka Milljanova br.4 će biti otvorena izložba slika i crteža akademske slikarke Svetlane Dragojević pod nazivom “Urbana utopija III”.  Na izložbi će se posjetiocima obratiti direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Sead Đokaj i istoričarka umjetnosti Petrica Duletić koja potpisuje uvodni tekst kataloga, dok će  izložbu otvoriti ataše za kulturu Njemačke Ambasade u Podgorici gospođa Ursula Rommerskirchen-Hilbertz. O likovnom stvaralaštvu Svetlane Dragojević Duletićeva je između ostalog zapisala: „Svetlana Dragojević se u prvom redu bavi slikom, materijom i pikturalnim strukturama kroz koje gradi svoj asocijativni diskurs. Ona sprovodi određenu dinamiku, ritam, harmoniju, varira svoje poetske skale i spektar senzibiliteta. Jedna od tih poetskih linija, koju umjetnica i danas na neki način slijedi, može se pratiti od ciklusa "Vavilon" i "Urbana utopija", sve do ove izložbe kojom se donekle mijenja likovni izraz. Tematski, Svetlana se bavi životom u urbanom svijetu, dok u širem smislu podrazumijeva i različite odnose među pojmovima i različitim strukturalnim nivoima slike. Motivi imaginarnih gradova svjedoče o istančanom osjećaju za pikturalno, za suptilne ritmove bojenih polja u kontrapunktu sa dinamičnom armaturom crteža i o sposobnosti da realno pretoči u asocijativno i približi ga apstrakciji. Od samog početka svoje umjetničke djelatnosti Svetlana Dragojević ispoljila je rano svoj izuzetan crtački dar. Crtež je u njenim slikarskim radovima bio okosnica cjelokupne konstrukcije prizora, a izvjestan graficizam prisutan je i u načinu tretiranja bojenih površina. Kao razlistala linearna nervatura, ili kao neočekivani prasak koji ujedinjuje energiju ruke i misao, većina radova zahtijevala je posebnu posvećenost, i po svemu sudeći, duži vremenski period kontinuiranog likovnog angažovanja“.

Svetlana Dragojević rođena je u Kotoru 1968. godine. Odsjek za slikarstvo završila je 1990. godine na Fakultetu restauracije i konzervacije na Cetinju i u istom gradu diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti – odsjek slikarstvo 1992. Studijski boravi u Londonu do 1998. Izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada iz oblasti likovnog stvaralaštva.

 

 

Dobro došli!