JU Muzeji i galerije Podgorice posjetilo je udruženje „Svetionik“ iz Novog Pazara u okviru Projekta „Balkanska omladinska škola“. Posjeta je organizovana kao edukativna ekskurzija kroz Podgoricu, sa ciljem prezentacije kulturne baštine Crne Gore studentima iz Novog Pazara.

Studenti su se upoznali sa stalnom  muzejskom postavkom JU Muzeji i galerije  Podgorice, koja je prezentovana kroz izložene istorijske, kulturno-istorijske, arheološke i etnografske eksponate, kao i sa aktuelnom izložbom akademskog slikara Milutina-Mikija Radulovića.

Prilikom posjete u Ustanovi je vladala prijatna atmosfera izražena u duhu mladosti, vedrine i radoznalosti, a  želja ustanove je da ovakvih posjeta bude što više, budući da se tako edukuju mladi ljudi i obogaćuju svoja znanja o kulturi i kulturnom identitetu naroda.