U petak, 05.aprila 2019. godine u JU Muzeji i galerije Podgorice održaće se arheološki Simpozijum pod nazivom „Skadarski basen - Veza između mediteranske obale i kontinentalnog zaleđa“.

Na Sipozijumu će biti održane rezentacije tema i rezultata arheoloških istraživanja koja se, poslednjih nekoliko godina, sprovode u Crnoj Gori i zemljama u okruženju i koja su rezultirala značajnim arheološkim otkrićima. Skadarski basen kao prostor između jadranske obale i kontinentalnog zaleđa mnogobrojnim arheološkim lokalitetima svjedoči o kulturnim promjenama, privrednim i ekonomskim kretanjima kroz sve istorijske periode. 
Prostor se ne može sagledati bez sagledavanja veza sa kulturama i kultrnim grupama u bližem i daljem okruženju. Zato su svjedočanstva o arheološkim istraživanjima lokaliteta u Crnoj Gori i zemljama u okruženju vrijedno naučno svjedočanstvo o postojanju kulturnih i privrednih veza kroz vjekove. 
Na Simpozijumu će učestovati arheolozi iz Crne Gore, Albanije, Republike Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

U okviru Programa Simpozijuma u petak 05. aprila 2019. godine u 19h u JU Muzeji i galerije Podgorice biće održana promocij devetog broja arheološkog časopisa „Nova antička Duklja“. Časopis Nova antička Duklja je jedini arheološki časopis u Crnoj Gori i jedan od rijetkih arheoloških časopisa u okruženju koji ima međunarodni karakter. U poslednjem broju časopisa objavljeni su tekstovi arheologa iz Crne Gore, Hrvatske, Republike Severne Makedonije i Albanije.