Dana 08.04.2019. godine JU OŠ „Savo Kažić“– Barutana proslavila je Jubilej, stogodišnjicu osnivanja, koja je upriličena u Mjesnoj zajednici Barutana.

Na proslavi je direktoru JU Muzeji i galerije Podgorice, Seadu Đokaju uručena zahvalnica za doprinos i unapređenje života i rada škole.

JU Muzeji i galerije Podgorice će nastaviti u okviru svojih redovnih aktivnosti da preduzima mjere zaštite na svim spomen obilježjima na teritoriji Glavnog grada Podgorica, među kojima je i spomen obilježje u okviru JU OŠ „Savo Kažić“.