JU muzeji i galerije Podgorice su posjetili učenici Osnovne škole ,,Radojica Perović”. Učenici su imali mogućnost da pogledaju aktuelnu izložbu umjetnika Miodraga-Dada Đurića, zatim izložbu ,,Štafeta mladosti 1945-1988”, kao da se i upoznaju sa stalnom postavkom JU Muzeji i galerije Podgorice. Posebno se radujemo posjetama naše mlađe populacije uz želju da kod učenika razvijamo svijest o značaju kulture i posjete kulturnih institucija.