Milena Perović rođena je 1978. godine u Podgorici. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, u klasi profesora Dragana Karadžića. Dobitnica je više nagrada iz oblasti likovnog stvaralaštva: nagrada FLU Cetinje Univerziteta Crne Gore iz oblasti analitičkog crtanja (2000. godina), nagrada FLU Cetinje Univerziteta Crne Gore iz oblasti slikarstva (2002. godina). Profesorica je likovne kulture od 2002. godine. Član je ULUCG od 2006. godine. 
 
Dobro došli!