Na izložbi će biti predstavljeni radovi velikog formata istaknutih crnogorskih umjetnika: Milivoja - Miška Babovića, Draška Dragaša, Miodraga - Dada Đurića, Nade Kažić, Pavla Pejovića, Aleksandra Rafajlovića, Branislava Bana Sekulića, Ilije Šoškića, Rajka Todorovića - Todora, Žarka Vojičića i Srđana Vukčevića.
Na otvaranju izložbe će govoriti Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti koja potpisuje uvodni tekst kataloga i direktor JU Muzeji i galerije Podgorice, Vučić Ćetković.