Na otvaranju izložbe su govorili direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Vučić Ćetković i Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti koja potpisuje uvodni tekst kataloga. Vučić Ćetković je kazao: “Novi prostori za umjetnost poput ove galerije dio su strategija razvoja Muzeja, kojima Podgorica dobija nove lokacije i scene za umjetnost i kulturu. U nizu programa i događaja koji se odvijaju pod okriljem ovogodišnjeg DEUS-a, gradski Muzej realizovao je i postavku koja je večeras pred nama, u namjeri da se likovna publika bliže upozna sa reprezentativnom i bogatom kolekcijom Ustanove, koja je nastajala dugogodišnjim sakupljanjem pažljivo selektovanih umjetničkih djela.“ Dodao je: “Princip velikog formata, ujedno, predstavlja i princip neograničene umjetničke slobode, predznak stvaralačke zrelosti i snage umjetničkog izraza, što jasno prepoznajemo i u radovima koji čine ovu postavku. Ova postavka otvara mogućnosti za nove vizure i interpretacije vrijednosti i posebnosti crnogorske likovne scene. Siguran sam da može biti i dobar povod za strateško planiranje stalne muzejske postavke, po uzoru na standarde i prakse značajnih regionalnih i svjetskih muzeja.”
 
Petrica Duletić je, između ostalog, kazala: ,,Postavka se može posmatrati kao estetska geneza domaćih umjetničkih praksi. Posebnost postavke je činjenica da je čine veliki formati značajnih stvaralaca, a objediniti, povezati u cjelinu i jednako istaći važnost svakog pojedinca bio je izuzetan izazov. Prvi kriterijum za odabir djela bio je njihov format. Iako se u prvi mah čini veoma riskantnim da ta jedna osobina bude objedinjujući faktor koji će „držati“ cijelu postavku, u kojoj su izložena djela različitih perioda, vizuelnih poetika i sadržaja, radi se zapravo o jednoj veoma skladnoj cjelini višeslojnih značenja. Ovom prilikom, publika će moći da vidi djela umjetnika različitih generacija i stilskih opredjeljenja, što izložbu čini raznorodnom, jer sučeljava pristupe i promišljanja. Ona svjedoči o slobodnom kretanju kroz područje izraza, upotrebi raznorodnih materijala, različitih medija i novih tehnologija. Izložba, takođe, pruža mogućnost dijaloga djelâ umjetnikâ koji su obilježili određene decenije, kreirali duh vremena i zabilježili odnos između umjetnosti i društvene stvarnosti naše epohe”.
 
Izložba će biti otvorena za posjetioce do 17. januara 2020. godine. 
Dobro došli!