„Izložba „Gea“ Natalije Đuranović obuhvata dio njenog opusa nastalog posljednje tri godine. Ove ikonografski bogate slike počivaju na ravnoteži likovnih elemenata u kojima svaki detalj ima kako ikonografsko, tako i plastično opravdanje. Umjetnica misli i osjeća bojom. Doživljaj boje na njenim slikama je zgusnut i gotovo fizički opipljiv. Za nju je boja živa materija koja pulsira u njenim mislima i oslobađa se u izražavanju emocija. Takođe, ona je poetika i misaona kategorija, koja intrigira posebnom komunikativnošću i privlači višeslojnom asocijativnošću. Natalijin temperamentni i eruptivni umjetnički duh i snaga njene slikarske imaginacije kreću se putem specifične samosvojnosti lelujavog gestualnog poteza, ekspresivne forme i snažne, energetske boje. U hromatsko - morfološko - poetskoj sintezi izloženi radovi zahtijevaju intuitivnog posmatrača, koji u metaforama, simbolima skrivenih značenja istražuje nesputano iskazane suprotnosti gdje se linije suprotstavljaju bojenim mrljama, ekspresionističke sekvence koegzistiraju sa elementima nadrealizma, a prepoznatljivo oblikovane ljudske figure izranjaju iz posve apstraktno oblikovanog okolnog prostora.”
Izložba će trajati do 7. marta. Dobro došli!