Istoričarka umjetnosti i kustoskinja izložbe Petrica Duletić, govoreći o Šoškićevom stvaralačkom
postupku, istakla je:„Nenad Šoškić stvara neobična djela, koja su vizuelno impresivna. Svoje
skulpture naziva objektima budući da uglavnom poseže za postojećim objektima koje međusobno
kombinuje i koje često modifikuje dodajući im određene detalje, kao što su u jednom slučaju,
rukavice. Koristi ready-made objekte koji već nose određenu društvenu simboliku, a njegovom
interpretacijom dobijaju nove konotacije koje mogu biti u potpunoj suprotnosti s prvobitnom
namjenom i idejom predmeta. Novi radovi umjetnički su komentari vlastite realnosti i društvenih
fenomena, sa otvorenom tendencijom ka kritici potrošačkog društva i novog poretka. Hodom
kroz svoje vajarske meditacije, prevodi ih u jedinstvenu spiritualnu dimenziju sopstvene
kosmogonije. Posmatrajući svaki rad kao jedinstveni mikrokosmos koji nosi svoju specifičnu
pojavnost, dovodimo ih u međuodnose sa vrlo snažnom zajedničkom emocijom i karakterom,
zbog čega ih je lako percipirati kao cjelinu.“
Direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Vučić Ćetković, izrazio je zadovoljstvo
osavremenjavanjem prostornih i tehničkih uslova za galerijsku djelatnost u prethodnom periodu.
Istakao je da su takva ulaganja u muzejsku infrastrukturu od posebnog značaja za razvoj umjetničke
scene, kao i za afirmaciju vizuelne kulture grada, te da se inoviranjem izlagačkih uslova gradskog
Muzeja, otvara mogućnost za realizaciju kompleksnih umjetničkih projekata, poput postavke
umjetnika Nenada Šoškića, koju karakteriše savremen pristup, složenost umjetničke produkcije i
intrigantan stvaralački koncept. „Šoškićev skulpturalni objekat gotovo uvijek je interdisciplinaran,
nerijetko poziva na interakciju, ili posjeduje kinetička ili tehnološka svojstva, čime dodatno
podstiče živi kontakt sa publikom. Ovaj umjetnički projekat na osoben način propituje granice
između estetskih promišljanja i društvene stvarnosti. Uvodi nas u svijet vizuelno-skulpturalnih
formi koje funkcionišu unutar jedistvenog prostornog narativa, podstičući promišljanje, iskustva i
doživljaje“, istakao je Ćetković, pozivajući stalnu muzejsku publiku, i sve zaniteresovane građane,
da u narednim danima posjete Modernu galeriju i pogledaju izložene radove.
Nenad Šoškić rođen je 1970. godine u Baru. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti
Cetinje, 1994. godine. Završio je magistarske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
1996. godine. Član je ULUCG od 1995. godine. Vanredni je profesor na Fakultetu likovnih
umjetnosti na Cetinju, na vajarskom studijskom programu. U periodu 2008-2014. godine bio je
dekan Fakulteta likovnih umjetnosti. Od 2014. godine obavlja funkciju poslovnog direktora Centra
Savremene umjetnosti Crne Gore. Izlagao je na više samostalnih izložbi (Crna Gora, Srbija, Italija
i Sjedinjene Američke Države), kao i u okviru kolektivnih postavki u Crnoj Gori i regionu,
Francuskoj, Austriji i SAD. Učestvovao je na brojnim umjetničkim kolonijama, radionicama i
predavanjima u zemlji i inostranstvu. Autor je brojnih javnih skulptura (Crna Gora, Češka) i
dobitnik nagrada za svoje stvaralaštvo.
Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. januara 2021. godine.