Izložbu je otvorila kustoskinja Muzeja i galerija Podgorice mr Selma Đečević. Otvarajući izložbu Đečević je, između ostalog, kazala: „…Čini se da je Katarina obujmila nepreglednu istoriju ljepote sa kojom vodi dijalog, razgrađuje je i iznova stvara nadodajući joj nova čitanja. I nije to samo dijalog sa istorijom i tradicijom, već i dijalog sa savremenim svijetom, u kojem umjetnost naseljava nove prostore stvarnosti, nalazi nova stjecišta koja aktivnije koreliraju sa zbiljom i u njoj osnažuju svoju estetsku i primijenjenu, upotrebnu vrijednost. U tim procesima umjetnica se dodatno poigrava, rašiva, prekraja i ponovo zašiva – vrši preformulacije materijalnih datosti – u predmetima svakodnevne upotrebe otkriva i dodjeljuje im estetsku smisaonost visokih vrijednosti.
Na izložbi je, pored tkanih dizajnerskih rješenja, predstavila ono što već duže vrijeme stvaralački razvija  – autentični, ručno rađeni nakit, koji bismo mogli nazvati i malim objektima, koji posuđuju od skulpture, ali se od nje razlikuju prije svega po tome što se njihova „uspjelost“ ne može mjeriti zasebno, već ona u velikoj mjeri dinamizira sa figurom. Nakit i tkanine, međutim, nijesu ni samo dekorum figure, već su zamišljeni tako da zajedno sa figurom liče na osebujne prostorne koreografije – i tu se ponovo javlja skulptorka logika i prodornost plastičke misli kao najbitnije odrednice njenog dizajnerskog rada”.
 
Izložba će biti otvorena za posjetioce do 29. maja 2021.