Sinoć je u Kotoru, crnogorskom gradu kulture, u Galeriji solidarnosti u 19:00 h otvorena izložba aakademskog slikara Đeljoša Đokaja.

Izložba je organizovana kao rezultat uspješne saradnje OJU „Muzeji“ Kotor i JU Muzeji i galerije Podgorice, koja je uspostavljena mnogo ranije, sa tendcijom njenog daljeg intezivnog razvijanja, na obostrano zadoivoljstvo, kako su to sinoć i istakli G-din Dušan Medin, Direktor OJU „Muzeji“ Kotor i Direktor JU Muzeji i galerije Podgorice, Sead Đokaj.

 

 

 

G-din Dušan Medin, direktor OJU „ Muzeji“ Kotor pozdravio je prisutne, a posebno direktora i kolege iz JU Muzeji i galerije Podgorice, na iniciranju saradnje i podršci u relaizaciji samostalne izložbe Đeljoša Đokaja u ovom gradu.Tom prilikom posebno je pozdravio projekat organizacije više Đokajevih izložbi tokom aktuelne godine u nekoliko crnogorskih gradova, istakavši zadovoljkstvo što je i kotorski muzej dio tog značajnog projekta. Takođe, kazao je i da je u pitanju prva gostujuća izložba u Galeriji solidarnosti tokom 2019.godin, te najavio bogat program koji će se realizovati tokom narednih mjeseci u ovoj Gleriji, kao i u ostalim organizacionim jedinicama OJU „Muzeji“ Kotor.

Direktor JU Muzeji i galerije Podgorice, Sead Đokaj je istakao  da mu je veliko, kako lično, tako i profesionalno zadovoljstvo što je JU Muzeji i galerije Podgorice u saradnji sa OJU “Muzeji” Kotor organizovala ovu izložbu u Galeriji solidarnosti. Zahvalio se svima koji su izdvojili vrijeme da budu prisutni  na ovom događaju, a posebnu zahvalnost je iskazao OJU “Muzeji” Kotor i novom rukovodstvu na čelu sa Direktorom Dušanom Medinom, koji su prepoznali potrebu nastavka uspješne saradnje.

Izložbu je otvorila mr Selma Đečević, akad. slikarka i teoretičarka savremene umjetnosti, kustoskinja JU Muzeji i galerije Podgorice, koja je u svom obraćanju istakla da Đokajev obiman umjetnički opus koji podrazumijeva štafelajno i zidno slikarstvo, grafiku i crtež, svjedoči o raritetnom stvaralačkom potencijalu ovog umjetnika. Kako je za svog života ostavio impozantan broj djela rađenih u tehnikama duboke štampe, to izložba u Kotoru, stoga predstvalja samo jedan od mogućih presjeka njegovog stvaralaštva. Đečevićeva je primijetila da je na gotovo svim radovima primjetan  uticaj podneblja - genius loci prikazan specifičnim načinom koji odaju utisak utrnulih sjećanja. Jer cjelokupna stvaralačka snaga crpila se iz zavičaja. Svakako da se lokalni motiv tansponovao u univerzalne poruke, koje su svoj put do posmatrača pronalazile, ne samo dijelom Jugoslavije, već i šire, što još jednom svjedoči o značaju Đokajeve umjetnosti i njegovom neosporno značajnom mjestu u likovnoj umjetnosti Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvaranje i tok same izložbe pratila je prijatna atmosfera,  pa su posjetioci pored uživanja u autentičnom enterijeru Galerije solidarnosti, i izloženim radovima Đeljoša Đokaja počastvovani i muzičkim dijelom programa u izvođenju Moderatorke, Marine Dulović, muzejske pedagoškinje u OJU „Muzeji“ Kotor, čime je cjelokupan događaj dobio poseban pečat.

 

 

Izložba će biti otvorena do početka aprila 2019.godine.

JU Muzeji i galerije Podgorice obavještava da će u srijedu 6. marta 2019. godine, sa početkom u 19.00h u galeriji “Art”  biti upriličeno otvaranje izložbe fotografija “Kad svane” autorke Marije Jovanović. Organizator izložbe je Asocijacija "Spektra", nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i promocijom ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba. Izložba predstavlja segment programa “Bit protesta” koji povodom 8. martovskog marša organizuju Centar za ženska prava i ANIMA.

Na izložbi će, kroz medij umjetničke fotografije, biti prikazan ciklus priča žena i trans osoba iz Crne Gore kojima se šalje poruka o uticaju društva na živote žena, transrodnih, rodno fluidnih, nebinarnih i kvir osoba u Crnoj Gori u kojoj još uvijek vladaju jake patrijarhalne norme. Događaj ima za cilj da ukaže na činjenicu da rodna ravnopravnost u našoj zemlji ne može biti do kraja dosegnuta bez sagledavanja izvora opresije svih rodnih identiteta unutar patrijarhata, kao i bez jasnog i odlučnog zalaganja za socijalnu, institucionalnu, kulturnu i rodnu jednakost svih činilaca društva.

 

Konzervatori JU Muzeji i galerije Podgorice su nakon dobijanja neophodnih saglasnosti od strane nadležnih institucija početkom decembra 2018.godine otpočeli sa konzervatorsko-restauratorskim radovima na ikonostasu crkve Sv.Jovana Krstitelja, u selu Kosor u Kučima.

Budući da je ikonostas prilikom opisa podijeljen u više zona, to se konzervatorko-restauratorski radovi izvode u nekoliko faza. Za prvu fazu radova konzervatori su odabrali deset ikona sa ikonostasa, iz druge i treće zone. Ikone su demontirane sa konstrukcije ikonostasa i dopremljene u konzervatorsko restauratorsku radionicu u okviru JU Muzeji i galerije Podgorice, na dalji konzervatorski tretman.

Konzervatori brižljivo  sprovode neophodni konzervatorski tretman koji se sastoji u čišćenju, fiksiranju, skidanju kalkova i pozlata, retuširanju i završnom lakiranju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JU Muzeji i galerije Podgorice je danas posjetilo oko 100 učenika trećih razreda OŠ “Branko Božović”.

Učenici su imali mogućnost da pogledaju aktuelnu uzložbu akademske slikarke Vasilise Radojević, kao i da se upoznaju sa stalnom postavkom JU Muzeji i galerije Podgorice.

Ustanova se posebno raduje posjetama naše mlađe populacije, kada u ustanovi, kao što je to bio slučaj danas vlada pozitivna, razigrana i kreativna dječja energija, a kod učenika se razvija svijest o značaju kulture i posjećivanja kulturnih institucija.