U JU Muzeji i galerije Podgorice, u utorak 6.11.2018. sa početkom u 19h, u Ul.Marka Miljanova br.4 u prepunom ambijentu ustanove, otvorena je izložba akademskog vajara Milivoja-Miška Babovića. Izložbu je svečano otvorila istoričarka umjetnosti, Petrica Duletić koja je između ostalog istakla :

“Umjetnički rad Milivoja – Miška Babovića proizvod je mentalne projekcije i značajnog imaginativnog kapaciteta gdje je oblik nosilac značenja,  a komponente vizuelnog i mentalnog u jednom djelu postale su neodvojive, gdje oblik i misao nastoje da budu u apsolutnom jedinstvu. Akademski vajar koji svojim intenzivnom radom kroz više od trideset godina umjetničkog stvaranja ostvaruje značajan doprinos crnogorskoj likovnoj umjetnosti, daruje nam priliku upoznavanja sa svojim izuzetnim stvaralaštvom u velikom opusu radova koje čine skulpture, crteži, reljefi, objekti i fotografije.Pažljivo gradeći likovni rukopis nastao je opus u kojem je transponovana ideja u kojoj  inspirativno polazište ima u realnim formama. Suprotstavljene principe nematerijalnog i materijalnog, njihovo prožimanje i nadopunjavanje, umjetnik pretvara u metafizičke objekte vlastitih skulptura.Skulpture-objektni Miška Babovića očigledni su primjeri ujednačenosti materijala posve različitih svojstava koja, paradoksalno, ovdje djeluju vrlo usaglašeni po formama, boji, teksturi fizičkim svojstvima, porijeklu i načinu nastanka. Stvorio je vlastiti i prepoznatljiv izraz utkan u koncept figurativnog…”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na izložbi, umjetnik se predstavio izborom radova nastalih tokom 35 godina svojeg stvaralaštva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izložba će za sve zainteresovane posjetioce biti otvorena do 21.11.2018.godine.

Dobrodošli!

 

JU Muzeji i galerije Podgorice u saradnji sa Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, u četvrtak 8.novembra 2018.godine u galeriji ART, Trg Nezavisnosti u 19h organizuje samostalnu izložbu slika akademskog slikara Irvina Masličića “Podvodni zapisi”.

Na izložbi će biti predstavljena 33 umjetnička djela iz stvaralaštva Irvina Masličića, a izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Karadžić.

Irvin Masličić je rođen 16.12.1981.godine u Beranama. Završio je  Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu u klasi profesora Radoslava Tadića, 2006.godine. Magistrirao je na Istorijskom institutu Crne Gore u Podgorici – Istorija kulture i istorijska antropologija 2017. Godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008.godine.

Izložba će za posjetioce biti otvorena do 20.11.2018. godine, svakog radnog dana u periodu od 10h -14h i od 17h i 30 -19h.

Dobrodošli!

 
 

JU Muzeji i galerije Podgorice u okviru redovnog održavanja spomenika i spomen-obilježja na teritoriji Opštine preduzela je odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti kako bi spomenik Vojvode Mirka Petrović, koji se nalazi na Trgu Nezavisnosti dovela u prvobitno stanje.

Naime, neophodno je bilo preduzeti radnje na pranju i čišćenju spomenika na kojem su bili nacrtani grafiti.

Napominjemo, da nesavjesno ponašanje i neodgovoran odnos pojedinaca prema spomenicima i spomen-obilježjima na teritoriji Glavnog grada, bez opravdanih motiva obesmišljava svaki rad i trud kojim se doprinosi kulturi grada Podgorice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takođe , JU Muzeji i galerije Podgorice je organizovala pranje i poliranje spomenika Marka Miljanova, koji se nalazi ispred glavne zgrade Opštine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JU Muzeji i galerije Podgorice obavještava da će u utorak, 6.novembra u 19h, u Ul.Marka Miljanova br.4  u izložbenom prostoru Muzeja biti otvorena izložba akademskog vajara Milivoja – Miška Babovića. Umjetnik će predstaviti izbor radova nastalih tokom 35 godina svojeg stvaralaštva. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Petrica Duletić. Ona je u uvodnom tekstu kataloga između ostalog zapisala :

“Umjetnički rad Milivoja – Miška Babovića proizvod je mentalne projekcije i značajnog imaginativnog kapaciteta gdje je oblik nosilac značenja,  a komponente vizuelnog i mentalnog u jednom djelu postale su neodvojive, gdje oblik i misao nastoje da budu u apsolutnom jedinstvu. Akademski vajar koji svojim intenzivnom radom kroz više od trideset godina umjetničkog stvaranja ostvaruje značajan doprinos crnogorskoj likovnoj umjetnosti, daruje nam priliku upoznavanja sa svojim izuzetnim stvaralaštvom u velikom opusu radova koje čine skulpture, crteži, reljefi, objekti i fotografije.Pažljivo gradeći likovni rukopis nastao je opus u kojem je transponovana ideja u kojoj  inspirativno polazište ima u realnim formama. Suprotstavljene principe nematerijalnog i materijalnog, njihovo prožimanje i nadopunjavanje, umjetnik pretvara u metafizičke objekte vlastitih skulptura.Skulpture-objektni Miška Babovića očigledni su primjeri ujednačenosti materijala posve različitih svojstava koja, paradoksalno, ovdje djeluju vrlo usaglašeni po formama, boji, teksturi fizičkim svojstvima, porijeklu i načinu nastanka. Stvorio je vlastiti i prepoznatljiv izraz utkan u koncept figurativnog.

Potreba za radom u priručnom, nađenom materijalu predstavlja pokušaj pomirenja tradicije i inovacije u stvaranju neke nove sinteze. U novijim reljefima u poliesteru, kamenu i kombinovanim tehnikama, semantičkom jasnoćom obrisa i oblika i preciznošću izvedbe, stvara djela jake meditativne snage koje su jedinstven primjer jedne izuzetne kulture stvaranja; discipline i sabranosti koja uvijek traži neka nova i drugačija rješenja na tragu slutnje nekog iskona i arhetipa. Onoga što je sadržano u dubljim sferama intuitivnog, nadahnuća gdje se sjedinjuje stvarno i nedokučivo. Vještom primjenom sredstava i postupaka Babović je u dugotrajnom i složenom procesu modelovanja predmetne forme utkao vlastitu energiju i otkrivao nova značenja.”

Dobrodošli!