U cilju promocije i očuvanja kulturne baštine Podgorice, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Podgorici, JU Muzeji i galerije Podgorice organizuju okrugli sto pod nazivom: Kulturno nasljeđe Podgorice- metodološki pomaci u kulturnom obrazovanju mladih.

Okrugli sto će biti održan prostorijama JU Muzeji i galerije Podgorice, 5.04.2018. godine sa početkom u 11h. Na taj način će JU Muzeji i galerije Podgorice otpočeti sa ciklusom jedne posebne saradnje sa školama na nivou Glavnog grada, u okviru koje će se različitim tematskim izložbama svaka vaspitno-obrazovna ustanova predstaviti kreativnim umjetničkim sadržajem kojim će svaka škola predstaviti bogato istorijsko i kulturno nasljeđe Podgorice.

Na ovaj način će se u okviru već postojećih nastavnih planova i programa, koji predviđaju saradnju škola sa lokalnom zajednicom, kreirati uspješan model kojim se pomenuti nastavni planovi realizuju u saradnji sa jednom od institucija kulture u Podgorici.

Prvi okrugli sto ove tematike okupiće eminentne stručnjake različitih struka, koji će svojim predavanjem ponuditi direktorima podgoričkih škola i njihovom profesorskom kadru adekvatne modele koji na atraktivan način prezentuju kulturu grada Podgorice.

Predavanja će održati: Prof. dr Ramo Šendelj, mr Vanja Vuković, Doc. dr Dušanka Popović, Doc. dr Biljana Maslovarić, mr Milan Šćekić, i direktor direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih- Veljko Tomić.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici sledećih škola: direktorica Gimnazije Slobodan Škerović- gospođa Zoja Bojanić Lalević , direktor Elektrotehničke škole ,,Vaso Aligrudić“- gospodin Veselin Pićurić, direktorica OŠ,, Pavle Rovinski“- gospođa Marijana Papić, direktorica OŠ,, Musa Burzan“- gospođa Branka Lakić kao i direktorica OŠ „ Štampar Makarije“- gospođa Milica Stanković.

Zajedno sa svojim kreativnim kadrom svaka od pomenutih škola će pod posebnim nazivom svoje izložbe krajem 2018. godine predstaviti, ujedno i promovisati kulturno nasljeđe Podgorice.

Okrugli sto će otvoriti sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Podgorice - mr Nela Savković Vukčević i direktor JU Muzeji i galerije Podgorice- Sead Đokaj. Inicijator plana i glavni moderator Okruglog stola- muzejski pedagog mr Vanja Vuković. 

 

Obavještavamo vas da će u srijedu, 4.aprila, sa početkom u 20 sati u JU Muzeji i galerije Podgorice biti otvorena retrospektivna izložba podgoričkog likovnog umjetnika Todora Vučkovića.

Na izložbi će biti prezentovano oko 70 djela iz različitih ciklusa bogatog, višedecenijskog opusa umjetnika koji obuhvata period od ranih sedamdesetih godina dvadesetog vijeka do danas.

Izložbu će otvoriti prof.dr Dušan Ičević.

Istoričarka umjetnosti Petrica Duletić je u uvodnom tekstu kataloga između ostalog zapisala :

“Glavna obilježja slikarstva Todora Vučkovića su: ispreplitanje sna i jave, realnosti i fikcije, konkretnog i apstraktnog, svjesnog i nesvjesnog, mogućeg i željenog.

U jednom trenutku, Vučković je blizak nekoj vrsti nadrealističko-oniričkog slikarstva. On stvarnost reinterpretira u ritmu vlastitih intimnih i ničim nesputavanih subjektivističkih reakcija na impulse svijeta i vremena u kojem djeluje. Njegove slike su plod istinskog ubjeđenja da se vlastitom pikturalnom tvorevinom može predlagati i stvarati jedan novi svijet, jedan estetski osmišljeni prostor. U ciklusu novijih ostvarenja on pristupa likovnom izrazu odabranim iskustvenim stavom, u kontinuitetu ranijih manira, omeđenih formi i redukovanog kolorita. Romantično razigrana stvarnost, ali geometrijski uređena, originalna su kontradiktornost ovog slikarskog opusa. Dominacija stvaranja novog prostora u prostoru otkriva koncept izvornog konstruktivističkog impulsa, spajanjem u različitu kvalitativnost likovnosti.”

Todor Vučković rođen je 1944. godine u Podgorici. Slikarstvom se bavi od djetinstva. Od 1968. godine djeluje kao slobodan umjetnik. Prvu samostalnu izložbu je imao u Titogradu 1965. godine u Umjetničkom paviljonu. Učesnik je više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Među najznačajnijim su: Titograd, Budva, Cetinje, Parma, San Remo, Venecija, Firenca, Bolonja, San Marino, Montecatino, Chiasso, Geteborg, Beograd, Beč, Njujork, Zandam-Holandija, Bergen-Holandija, Horn-Holandija i druge. Dobitnik je više nagrada. Živi i stvara u Podgorici.

Izložba će za posjetioce biti otvorena do 23. aprila.

 

 

U Kuslevovoj kući 21. marta, 2018. godine, otvorena je samostalna izložba slika Maje Bulatović „Da li ličiš na svoj san“. 

Radovi izloženi u Kuslevovoj kući prikazuju jedno poimanje života prožeto dvostrukom stvarnošću, stvarnošću u kojoj san zauzima ravnopravnu poziciju. Hrabrim i ekspresivnim potezom i koloritom, Bulatovićeva prikazuje „onu stranu jave“ koja se sugestivnim i upečatljivim likovnim jezikom predstavlja posmatraču.

Maja Bulatović (1983. Podgorica) prati savremene umjetničke tendencije koje se odnose na promišljanja u oblasti konceptualne umjetnosti. Koncept kao način izražavanja već dugo vremena je u fokusu njenog stvaralačkog interesovanja. Autorka je nagrađenog performansa „All person of nature“ –sofisticiranog rada snažne i uzbudljive višeznačnosti. Bavi se i instalacijom, fotografijom, crtežom.

Prvi put se samostalno predstavila u Podgorici 2017. godine izložbom „Soul selfie“ u klubu kulture „Soba“ kao i u Herceg Novom u galeriji „Amerika“.

Izložbu „Da li ličiš na svoj san“ otvorila je novinarka Sonja Drobac, a zainteresovani će imati priliku da izložbu pogledaju do 30. marta u terminu od 12h do 16h.

 

 

JU Muzeji i galerije Podgorice je dana 12.03.2017. godine na Cetinju sa Ministarstvom kulture zaključila Ugovore o finansiranju projekata, shodno Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu. 

Zaključeni su ugovori o finansiranju, koji se odnose na projekte, kako slijedi:

1. Sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru Medun, Glavni grad Podgorica

Planirane aktivnosti odnose se na istraživanja, prezentaciju, revitalizaciju i sanaciju najugroženijih partija ovog kulturnog dobra, a opredijeljena sredstva za projekat iznose 10.000,00 €. 

2. Radionica „Konzervacija rimske keramike i stakla“,Glavni grad Podgorica (edukacija i doedukacija stručnog kadra)

Projekat se odnosi na učešće na sedmoj radionici za konzervaciju i dokumentaciju rimske keramike i stakla, koju organizuje Nacionalna ustanova Stobi, Makedonija u saradnji sa Balkan Heritage Fondation iz Sofije. Opredijeljena sredstva za projekat iznose 1.500,00 €.

3. Arheološka ljetnja škola na Duklji, Glavni grad Podgorica

Projekat podrazumijeva nastavak edukacije arheologa kroz istraživanja na Duklji u okviru međunarodne Arheološke ljetnje škole, koja je usmjerena na rad na terenu i organizovanje radionica i predavanja.

Opredijeljena sredstva za projekat iznose 4.000,00 €.

4. Arheološki časopis „Nova antička Duklja IX“, Glavni grad Podgorica

U časopisu „Nova antička Duklja „objavljeni su stručni radovi vezani za antičku Duklju i druge lokalitete, a u izdanju za 2018. godinu predviđeni su stručni tekstovi autora iz Crne Gore, Italije, Njemačke, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bugarske.

Opredijeljena sredstva za projekat iznose 2.000,00 €.

Nosilac naprijed navedenih poslova je Ministarstvo kulture, a realizator istih JU Muzeji i galerije Podgorice. Zaključivanjem predmetnih ugovora unaprijeđena je saradnja između JU Muzeji i galerije Podgorice i Ministarstva kulture, a finansiranjem od strane Ministarstva kulture data mogućnost JU Muzeji i galerije Podgorice da realizuje projekte, koji pored toga što su značajni za samu ustanovu, predstavljaju i projekte od javnog interesa.