U Kuslevovoj kući 21. marta, 2018. godine, otvorena je samostalna izložba slika Maje Bulatović „Da li ličiš na svoj san“. 

Radovi izloženi u Kuslevovoj kući prikazuju jedno poimanje života prožeto dvostrukom stvarnošću, stvarnošću u kojoj san zauzima ravnopravnu poziciju. Hrabrim i ekspresivnim potezom i koloritom, Bulatovićeva prikazuje „onu stranu jave“ koja se sugestivnim i upečatljivim likovnim jezikom predstavlja posmatraču.

Maja Bulatović (1983. Podgorica) prati savremene umjetničke tendencije koje se odnose na promišljanja u oblasti konceptualne umjetnosti. Koncept kao način izražavanja već dugo vremena je u fokusu njenog stvaralačkog interesovanja. Autorka je nagrađenog performansa „All person of nature“ –sofisticiranog rada snažne i uzbudljive višeznačnosti. Bavi se i instalacijom, fotografijom, crtežom.

Prvi put se samostalno predstavila u Podgorici 2017. godine izložbom „Soul selfie“ u klubu kulture „Soba“ kao i u Herceg Novom u galeriji „Amerika“.

Izložbu „Da li ličiš na svoj san“ otvorila je novinarka Sonja Drobac, a zainteresovani će imati priliku da izložbu pogledaju do 30. marta u terminu od 12h do 16h.

 

 

JU Muzeji i galerije Podgorice je dana 12.03.2017. godine na Cetinju sa Ministarstvom kulture zaključila Ugovore o finansiranju projekata, shodno Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu. 

Zaključeni su ugovori o finansiranju, koji se odnose na projekte, kako slijedi:

1. Sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru Medun, Glavni grad Podgorica

Planirane aktivnosti odnose se na istraživanja, prezentaciju, revitalizaciju i sanaciju najugroženijih partija ovog kulturnog dobra, a opredijeljena sredstva za projekat iznose 10.000,00 €. 

2. Radionica „Konzervacija rimske keramike i stakla“,Glavni grad Podgorica (edukacija i doedukacija stručnog kadra)

Projekat se odnosi na učešće na sedmoj radionici za konzervaciju i dokumentaciju rimske keramike i stakla, koju organizuje Nacionalna ustanova Stobi, Makedonija u saradnji sa Balkan Heritage Fondation iz Sofije. Opredijeljena sredstva za projekat iznose 1.500,00 €.

3. Arheološka ljetnja škola na Duklji, Glavni grad Podgorica

Projekat podrazumijeva nastavak edukacije arheologa kroz istraživanja na Duklji u okviru međunarodne Arheološke ljetnje škole, koja je usmjerena na rad na terenu i organizovanje radionica i predavanja.

Opredijeljena sredstva za projekat iznose 4.000,00 €.

4. Arheološki časopis „Nova antička Duklja IX“, Glavni grad Podgorica

U časopisu „Nova antička Duklja „objavljeni su stručni radovi vezani za antičku Duklju i druge lokalitete, a u izdanju za 2018. godinu predviđeni su stručni tekstovi autora iz Crne Gore, Italije, Njemačke, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bugarske.

Opredijeljena sredstva za projekat iznose 2.000,00 €.

Nosilac naprijed navedenih poslova je Ministarstvo kulture, a realizator istih JU Muzeji i galerije Podgorice. Zaključivanjem predmetnih ugovora unaprijeđena je saradnja između JU Muzeji i galerije Podgorice i Ministarstva kulture, a finansiranjem od strane Ministarstva kulture data mogućnost JU Muzeji i galerije Podgorice da realizuje projekte, koji pored toga što su značajni za samu ustanovu, predstavljaju i projekte od javnog interesa. 

 

 

U petak 02. marta 2018. u organizaciji JU Muzeja i galerije Podgorice i Društva za izučavanje starina iz Podgoric, održan je arheološki simpozijum pod naslovom „Skadarski basen – veza između mediteranske obale i kontinentalnog zaleđa“. 

Na Simpozijumu su prezentovani rezultati najnovijih istraživanja na arheološkim lokalitetima u Crnoj Gori kao i teme od značaja za arheološku nauku u Crnoj Gori. 

Na Simpozijumu su učestvovali Vasilije Marojević, arheolog iz Nikšića sa temom “Vrbička pećina - pregled petogodišnjih istraživanja“, Predrag Lutovac arheolog iz Berana sa temom„Antički Samograd – Rezultati najnovijih arheoloških istraživanja“, Miloš Živanvić, arheolog iz Podgorice sa temom „Novija saznanja o Dokleji u kasnoj antici“, Anton Lulgjuraj, arheolog iz Ulcinja sa temom „Vuksanlekić – antički/kasnoantički lokalitet i novi arheološki podaci“, Mladen Zagarčanin, arheolog iz Bara sa temom „Pitanje odnosa Komani-Kroja kulture i Duklje u 9-10 vijeku, novi rezultati istraživanja i zapažanja“, Goran Pajović, arheolog iz Cetinja sa temom „Neka zapažanja na kamenoj plastici budvanske bazilike“, Radmila Ćapin i Đorđe Ćapin arheolozi iz Herceg Novog sa temom „Manastir Vranjina“ i Ivana Grujić, arheolog iz Trebinja sa temom „Arheološka istraživanja Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju“. 

Simpozijum je održan u prostoru Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ u Podgorici. 

 

 

 

 

 

JU Muzeji i galerije Podgorice objavještava da će u srijedu, 07. 03. 2018. u 19h u prostoru Moderne galerije, biti upriličena promocija monografije „NAOD“: 1988-2018, štampana povodom tridesetogodišnjice umjetničkog stvaralaštva. 

Na promociji će govoriti: Aleksandar Čilikov, Petrica Duletić, Lucija Đurašković, Radomir Uljarević i umjetnik.

Naod Zorić rođen je 1968. godine u selu Đurđevića Tara. FLU, odsjek za slikarstvo, završio je 1993. godine na Cetinju, u klasi prof. Dragana Karadžića. Godine 1995. završio je postdiplomske studije u Beogradu, kod prof. Radomira Reljića. Član je ULUCG. Živi i radi u Kolašinu.