Potpisivanjem Sporazuma stiču se uslovi za realizaciju projekta ”U carstvu muzeja”, koji je kreiran sa ciljem da djeci predškolskog uzrasta kroz muzejske programe neformalnog obrazovanja omogući neposredan pristup kulturi i umjetnosti, kao i veću participaciju u kulturnim aktivnostima.

Vučić Ćetković, direktor Muzeja i galerija, istakao je u svom obraćanju značaj društvene uloge muzeja i participacije svih društvenih grupa u kulturnom životu grada. „Uvjereni smo da muzejski programi neformalnog obrazovanja na najbolji način doprinose razvoju senzibiliteta, mašte i kulturnih navika kod djece, te da su od posebnog značaja za učenje i upoznavanje djece sa kulturnim nasljeđem i umjetnošću našeg grada i države “, istakao je Ćetković.

Bojana Razić, direktorka JPU Đina Vrbica, podsjetila je da se vaspitno-obrazovni procesi ove ustanove organizuju u 19 jedinica, sa preko 5000 djece, što zahtijava i konstantan rad na unaprijeđivanju i inoviranju sadržaja za najmlađe. "Ponosni smo što sa JU Muzeji i galerije Podgorice pokrećemo saradnju koja ima za cilj podsticanje estetskog vaspitanja djeteta, formiranje sposobnosti doživljavanja i vrednovanja lijepog, kao i razvijanje njegovih estetskih stvaralačkih sposobnosti." , istakla je Razić.

Projekat ”U carstvu muzeja” realizuje tim kustosa, pedagoga i vaspitača, koji će raditi na upoznavanju namjlađe publike sa muzejskim eksponatima, neformalnom učenju o vrijednostima baštine i umjetnosti, kao i radionicama za razvoj likovnosti i kreativnog potencijala.

Foto: Duško Miljanić