Ambasador Republike Francuske u Crnoj Gori, NJ.E. Kristijan Timonije, istakao je veliko zadovoljstvo saradnjom sa JU Muzeji i galerije Podgorice na realizaciji ovog umjetničkog projekta, naglašavajući da je podrška za umjetnost i razvoj kreativnosti među prioritetima Francuskog instituta u Crnoj Gori. Nadovezujući se na temu izložbe, odnosno pojam revolucije kao polaznu tačku u konceptu izložbe i promišljanju zastupljenih umjetnica, podsjetio je na domete i značaj Francuske revolucije, koja je bila prekretnica ne samo u Francuskoj, već i Evropskoj istoriji. 
 
Govoreći o konceptu izložbe, kustoskinja Maša Vlaović istakla je da pojam revolucije, neraskidivo povezan sa velikim istorijskim temama, u kontekstu ove postavke postaje okvir za savremene umjetničke prakse koje promišljaju jednu drugu vrstu revolucije - revoluciju svakodnevnog života. "Revolucija svakodnevnog života počinje malim koracima, jednostavnim akcijama, odnosom prema prirodi, odnosom prema sebi, odnosom prema drugom čovjeku. ,,Ljudi bez mašte već postaju umorni od značaja koji se pridaje komforu, kulturi i dokolici, svemu onome što razara maštu. To ne znači da su se ljudi zaista umorili od komfora, kulture i dokolice, već od načina na koji ih koriste i koji im onemogućava uživanje u njima.” (Vaneigem, 1967). Umjetnice su svojim radovima ponudile kreativnu revoluciju, kojom nas upućuju da je potraga za sobom jedino moguća kroz susrete sa drugima, jer se niko ne razvija slobodno, a da pri tome ne doprinosi širenju slobode.” - istakla je Vlaović.
 
Publika će moći da pogleda izložbu do 1.decembra 2021. godine