Događaj je osmišljen u saradnji sa Ambasadom Ukrajine u Podgorici i umjetnicom iz Kijeva Ganom Krivolap, čija izložba je bila i planirana za proljeće ove godine. Umjesto umjetničkih slika, koje su ostale u Ukrajini, na zidovima galerije istaknuti su antiratni apeli u formi slogana / poruka, u znak solidarnosti sa Ukrajinom i njenim narodom.
Sa događaja su upućeni i apeli za zaštitu Ukrajinske umjetnosti i kulturnog nasljeđa.

Govorili su Natalija Fijalka, otpravnica poslova u Ambasadi Ukrajine, i Vučić Ćetković, direktor Muzeja i galerija Podgorice.

Foto: Đorđe Cmiljanić (Copyrights JU Muzeji i galerije)