Učestvovali su:
Maja Stanković, istoričarka umjetnosti i autorka knjige Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti;
Marina Abramović (video izjava);
Jovan Čekić, filozof (video poziv);
Ješa Denegri, istoričar umjetnosti (video izjava);
Moderator razgovora: Janko Ljumović, pozorišni producent.

Na sajtu izdavača knjige, Geopoetike, dostupan je prikaz knjige.
Autor prikaza je Jovan Čekić, filozof.

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1662/marina-abramovic-od-reza-do-sava

Biografija Svetlane Racanović:
Svetlana Racanović je istoričarka umjetnosti, likovna kritičarka i kustoskinja. Doktorirala je na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu, 2018. sa tezom Perpetuiranje promjene – Tehnologije sopstva Marine Abramović. Magistrirala je menadžment kulturnih i umjetničkih delatnosti (program ECUM/ECUMEST) u Dižonu 2000. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Katedri za istoriju umetnosti 1998. Od 2018. je predavač na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, Univerzitet Crne Gore. Od 2011. do 2015. bila je gostujući predavač na Odseku za digitalnu umetnost i nove medije na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu. Bila je direktorka NVO Nansen dijalog centar Crne Gore od 2003. do 2009. i izvršna direktorka NVO Montenegro Mobil Art od 2001. do 2003. Od 1996. aktivna je kao likovna kritičarka i kustoskinja niza umjetničkih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu, uključujući kustosiranje izložbe Eros malog prestupa na 51. BBijenalu u Veneciji 2005. i izložbe Obod i bistre vode na 54. Bijenalu u Veneciji 2011. Bila je i kustos izložbe Montenegrin Beauty prezentovane u Budvi i Beogradu 2003. i u Motorenhalle u Drezdenu i Kunstlerhaus Bethanien u Berlinu 2005. Dobitnica je nagrade za likovnu kritiku Lazar Trifunović za 2003. Objavila je knjigu: Milenijumski bag?! – Crnogorska umjetnička scena oko 2000: Prestupnička koalicija kritike i prakse, 2009. u izdanju Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Kao Fulbrajt stipendista boravila je u Njujorku 2014. u statusu naučnog istraživača.