Đaci drugog razreda OŠ "Oktoih", posjetili su 29. novembra 2017. godine izložbeni prostor JU Muzeji i galerije Podgorice.

 

 

U pratnji kustosa i vodiča ovog Muzeja, sva odjeljenja drugog razreda pomenute škole imali su priliku da se upoznaju sa predmetima i čuju interesantnu istoriju izložbenih eksponata.

 

 

Muzeji i galerije bilježe značajan porast posjete naročito mladih osnovaca, a kroz tekući program koji je u toku do kraja godine i besplatan za grupne posjete.

Programom su obuhvaćeni vrtići, osnovne škole, srednje škole i organizovane grupe sa fakulteta. 

 

 

Đaci četvrtog i petog razreda OŠ Marko Miljanov posjetili su u petak 24. novembra 2017. godine izložbeni prostor JU Muzeji i galerije Podgorice, a u pratnji svojih odjeljenskih starješina.

 

 

Posjeta od oko 150 učenika ova dva razreda odvija se kroz trenutni program koji je u toku u JU Muzeji i galerije Podgorice, a to su besplatne posjete za ovakve i slične grupne aktivnosti.

 

 

Možemo slobodno naglasiti zadovoljstvo za povećano interesovanje posjeta Muzeju, što predstavlja jako bitan segment u edukaciji samih posjetilaca.

 

 

Đaci su pored stalne postavke Muzeja bili oduševljeni i sa trenutno aktuelnom izložbom "Običan malecki san" akademskog slikara Milutina Obradovića.