Skip to content

Događaji

Events

Odjeljenje za istoriju kulture i umjetnosti u svojim zbirkama čuva eksponate visoke umjetničke i istorijske vrijednosti koji govore o veoma burnom i bogatom razvoju kulture i umjetnosti na prostoru na kojem je nastala i razvijala se današnja Podgorica.

U našem muzeju se čuva Prazničnin minej koji je štampan 1538. i koji na najbolji način ilustruje svu raskoš štampraske grafike Božidara Vukovića Podgoričanina. Pored Mineja u muzeju se čuva i prvi list iz Zbornika za putnike štampanog 1536. godine na kojem se nalazi grb Božidara Vukovića, kao i Zbornik za putnike koji je štampao njegov sin Vićenco, nakon očeve smrti, 1547. godine.

Galerija Art

Svečani događaj, otvaranje izložbe i projekcija dokumentarnog filma urednice Mirsade Sredanović o Voju Staniću, u čast njegovog stotog rođendana

Svečani događaj, otvaranje izložbe i projekcija dokumentarnog filma urednice Mirsade Sredanović o Voju Staniću, u čast njegovog stotog rođendana

Kuslevova kuća

Otvaranje izložbe “Reakcija”, Instituta za održivi razvoj

Otvaranje izložbe “Reakcija”, Instituta za održivi razvoj

Otvaranje izložbe “Herbarijum”, akademske umjetnice Sonje Đuranović

Otvorena izlozba Milije Pavicevica “Acqua Alta” i “Tokio 2018” u Modernoj galeriji

Otvaranje izložbe “Dekonstrukcija”, vajarke Vladane Mirković

Otvorena izlozba Milije Pavicevica “Acqua Alta” i “Tokio 2018” u Modernoj galeriji

Muzeji

Muzej Marka Miljanova Muzej Marka Miljanova Muzej Marka Miljanova Muzej Marka Miljanova

Muzej Podgorice nekadašnjeg Titograda, osnovan je 8. aprila 1950. prvo kao sabirni centar za budući muzej, a od 1961. kao Zavičajni muzej. Integracijom sa Modernom galerijom i Galerijom Rista Stijovića 1974. godine, ova institucija postoji kao Muzeji i galerije Titograda, odnosno Podgorice.

Muzej grada

Muzej grada

Muzej grada je glavno sjedište muzeja i galerija Podgorice. Stalno su izložene slike velikih crnogorskih slikara.

Posjeti stranicu
Muzej grada

Muzej Marka Miljanova

Muzej Marka Miljanova ustanovljen je 23. 10. 1971. godine otvaranjem stalne muzejske postavke. Postavku čine tri dijela: istorijski, književno-istorijski i etnografski.

Posjeti stranicu

Galerije

Galerija Risto Stijovic

Moderna galerija

Moderna galerija

Izdanja

Odjeljenje za istoriju kulture i umjetnosti u svojim zbirkama čuva eksponate visoke umjetničke i istorijske vrijednosti koji govore o veoma burnom i bogatom razvoju kulture i umjetnosti na prostoru na kojem je nastala i razvijala se današnja Podgorica.

Nova antička Duklja

Nova antička Duklja

I izdanje
Nova antička Duklja

Nova antička Duklja

II izdanje
Nova antička Duklja

Nova antička Duklja

III izdanje
Nova antička Duklja

Nova antička Duklja

I izadnje - sadržaj
Accessibility2