Igor Rakčević

Rođen je 28.09.1971. u Podgorici.Završio je srednju likovnu školu u Podgorici.
Diplomirao  je na Grafičkom odsjeku 06.07.1995, smjer Grafika, na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi red. prof. mr Anke Burić.
Magistrirao je na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu 11.06.1998. godine na predmetu Grafika kod red.prof. Velizara Krstića.
Magistarsku tezu odbranio je izložbom grafičkih radova.
Aktivno se bavi grafikom, neformalnom likovnom edukacijom, menadžmentom u kulturi i istražuje na polju savremenih grafičkih tehnika i drugih umjetničkih medija.
U okviru svog djelovanja priredio je više samostalnih izložbi državnog, regionalnog i međunarodnog karaktera. Predstavljao  je našu zemlju na značajnim likovnim manifestacijama, poput Venecijanskog bijenala savremene umjetnosti, Venecijanskog bijenala arhitekture, na međunarodnoj izložbi „In den Schluchten des Balkan” u Kaselu i nizu drugih važnih predstavljanja savremene crnogorske umjetnosti.
Inicijator je više projekata iz oblasti savremene umjetnosti i edukacije.
Pokretač je i učesnik na više radionica, stručnih i naučnih skupova i konferencija.
Od 2000. godine koordinira radom NVO Zona culture: www.culturezone.me.
U okviru različitih programa, studijski je boravio u: Parizu, Stokholmu, Lillu, Berlinu, Barseloni, Beču i Edirni.

 

U cilju promovisanja lokalne istorijei uspostavljanja intenzivnije saradnje sa inostranim predstavnicima u Podgorici,  JU Muzeji i galerije Podgorice je organizovala: Kulturno veče sa ambasadama u Podgorici, 28. 9. 2016. godine sa početkom u 19h. U okviru večeri prikazan je kratki dokumentarno-igrani film: Kulturni identitet Podgorice ( Podgorica prije i poslije Berlinskog kongresa) autora mr Vanje Vuković.), titlovan na engleskom jeziku, a nastao zahvaljujući finansijskoj podsci Ministarstva kulture Crne Gore u saradnji sa JU Muzeji i galerije Podgorice. U okviru kulturne večeri prikazan je i austrijski film: ”Das grosse Museum”( Veliki Muzej). Veče je otvorila muzejski pedagog mr Vanja Vuković, dok je uvodni govor održala sekretarka Sekreterijata za kulturu i sport- Podgorica mr Nela Savković. U ime austrijske ambasade, sa posebnim osvrtom na autrijsko ostvarenje,, Das grosse Museum“ publici se obratio i austrijski ambasador Dr. Johann Frohlich

Miloš Šobajić rođen je 1945. godine u Beogradu. Završio je Likovnu akademiju u Beogradu 1970. Živi i radi u Parizu od 1972. godine, a 2005 godine u Beogradu osniva Fakulteta za umetnost i dizajn na Džon Nezbit Univerzitetu, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, gde postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Mentor je na doktorskim studijama iz oblasti likovne umetnosti. Gostujući je profesor na Luxun Academy of Fine Arts u Kini, gde predaje slikarstvo od 2004. do 2006. godine. Imao je preko sedamdeset pet samostalnih izložbi i izlagao na preko četiri sto dvadeset grupnih izložbi po svetu.
Dobitnik je niza nagrada u Srbiji: Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i dr. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu sedam stotina tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, crnogorskoj, grčkoj i nemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza.