Konzervatori JU Muzeji i galerije Podgorice su nakon dobijanja neophodnih saglasnosti od strane nadležnih institucija početkom decembra 2018.godine otpočeli sa konzervatorsko-restauratorskim radovima na ikonostasu crkve Sv.Jovana Krstitelja, u selu Kosor u Kučima.

Budući da je ikonostas prilikom opisa podijeljen u više zona, to se konzervatorko-restauratorski radovi izvode u nekoliko faza. Za prvu fazu radova konzervatori su odabrali deset ikona sa ikonostasa, iz druge i treće zone. Ikone su demontirane sa konstrukcije ikonostasa i dopremljene u konzervatorsko restauratorsku radionicu u okviru JU Muzeji i galerije Podgorice, na dalji konzervatorski tretman.

Konzervatori brižljivo  sprovode neophodni konzervatorski tretman koji se sastoji u čišćenju, fiksiranju, skidanju kalkova i pozlata, retuširanju i završnom lakiranju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JU Muzeji i galerije Podgorice je danas posjetilo oko 100 učenika trećih razreda OŠ “Branko Božović”.

Učenici su imali mogućnost da pogledaju aktuelnu uzložbu akademske slikarke Vasilise Radojević, kao i da se upoznaju sa stalnom postavkom JU Muzeji i galerije Podgorice.

Ustanova se posebno raduje posjetama naše mlađe populacije, kada u ustanovi, kao što je to bio slučaj danas vlada pozitivna, razigrana i kreativna dječja energija, a kod učenika se razvija svijest o značaju kulture i posjećivanja kulturnih institucija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinoć je u JU Muzeji i galerije Podgorice, sa početkom u 19h, u ul.Marka Miljanova br.4 u prepunom ambijentu ustanove, otvorena izložba slika i crteža akademske umjetnice Vasilise Radojević.

Izložbu je otvorila kustoskinja mr Selma Đečević koja potpisuje i uvodni tekst kataloga.

“U Vasilisinom slikarstvu, žena nije čulni konstituent estetskog predmeta, već upravo simbol neopipljivog, idealnog i duhovnog. Ona je u stalnom dinamizmu sa sa htonskim silama što njenim crtežima i slikama daje dramatičnu perspektivu. Htonski svijet prikazan je poput nekog starinskog bestijarijuma, dok je ženska figura predstavljena uglavnom lako i graciozno, sa krilima ili perjem, koji simbolizuju duhovno uspeće, atribut su transcendentalnog. Suptilno se vezuju za vazduh kao prostor onozemaljskog. Dva svijeta međusobno se prepliću čineći katkad skladan ples („Ballo“), a ponekad burleskni, crtački virtuozan, prizor koji podsjeća na Boša smještenog u galaktičkoj scenografiji („Teatro“). Na Vasilisinim crtežima vlada sveprisutna magija numinoznog (posebno iskazana u seriji crteža rađenih u tehnici bajc i pero). Napušteni gradski trg sa dvije oborene monumentalne biste kruta je pozornica nad kojom se nadvija plameni demonski vir, i cijeli prizor ima atmosferu noćne more ili neke nedokučive melanholije („Posljednji dani“) – ova scena nesumnjivo je pokazatelj njenog nadahnuća italijanskim metafizičkim slikarstvom. To je posebno primjetno ako uzmemo u obzir statičnost prizora, te šrafuru i svjetlost koja dopire iz nekog sablasnog, nevidljivog izvora.”, posebno ističe kustoskinja mr Selma Đečević.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasilisa Radojević rođena je u Crnoj Gori. Slikarstvo je diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Dobitnica je prve nagrade za slikarstvo koja se dodjeljuje svake desete godine najboljem studentu. Na “Dubrovačkom likovnom salonu” 1982. dobila je prvu nagradu za crtež. Dobitnica je prve nagrade za slikarstvo pod nazivom “Pajper” 1987. godine kao najbolji mladi slikar koji je realizovao izložbu u Rimu. Izlagala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama širom Evrope među kojima su značajnije u Madridu, Parizu, Rimu, Monaku, Londonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba će biti otvorena do 09.03.2019.godine.

Dobro došli!

JU Muzeji i galerije Podgorice obavještava da će 19.02.2019.godine u 19h u galerijskom prostoru ustanove, u ul.Marka Miljanova br.4 biti upriličeno svečano otvaranje izložbe slika i crteža akademske umjetnice Vasilise Radojević.

Izložbu će otvoriti kustoskinja mr Selma Đečević koja potpisuje uvodni tekst kataloga „Biće između uspeća“. U tekstu je između ostalog zapisala: „U središtu Vasilisine umjetnosti nalazi se figurativna predstava imaginarnog svijeta. Fantazmagorijsko otjelovljenje ovog svijeta iluzije umjetnica doseže kroz žestinu gesta, kroz osobitu crtačku samouvjerenost koja preovladava i na platnu - jer gestualni linearizam snažno karakteriše sva njena djela, bilo da se radi o crtežu ili slici. Iako se oslobođena boja vješto i eksplozivno rasipa u dinamičnim kompozicijama, katkad se stiče utisak da je ona samo podrška hitroj crtačkoj bravuri, kojom umjetnica oblikuje fantazijske anticipacije. Njen unutrašnji svijet, koji stoji kao kakva pukotina u bivstvu, prikazuje raznolika bića koja pripadaju subjektivnom realitetu. Ona tek asocijativno podsjećaju na životinje ili imaju forme ženskih figura, ali preciznijom analizom forme uočavamo da se radi o oblicima koja svoj bitak ostvaruju u nekom kosmičkom, prije nego antropološkom, prostranstvu. Ovi prikazi kreću se od magičnih snoviđenja naslikanih u jarkoj paleti do opominjućih i turobnih predstava slikanih u prigušenom tonalitetu, koji upućuju na tajnovitost i neprgledne dubine unutrašnjih prostora. Ima nečeg stradalnog i uzvišenog na njenim slikama, i posebno crtežima: u ženskim figurama zarobljenim među krilatim deformisanim životinjama koje ispunjavaju svaki slobodan prostor slike kao pčelinji roj, i ne daju da finoća akta nečulne ljepote ostvari prvi plan. U slučaju Vasilisinog slikarstva, žena nije čulni konstituent estetskog predmeta, već upravo simbol neopipljivog, idealnog i duhovnog. Ona je u stalnom dinamizmu sa htonskim silama što njenim crtežima i slikama daje dramatičnu perspektivu.

 

Vasilisina umjetnost je umjetnost postmodernog usamljenika i srednjovjekovnog alhemičara. Ona traži umni i emocionalni angažman. Na njenim djelima vidljivo je tanatično ustrojstvo i princip nade. Njen svijet je svijet umjetničke istine koja nam nezauzdanom, ekspresivnom snagom svjedoči postojanje svog entiteta iznad pojavne stvarnosti. Na posljetku, Vasilisa je nadrealista čija estetska igra od svakog posmatrača čini snijevača”.

 

Vasilisa Radojević rođena je u Crnoj Gori. Slikarstvo je diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Dobitnica je prve nagrade za slikarstvo koja se dodjeljuje svake desete godine najboljem studentu. Na “Dubrovačkom likovnom salonu” 1982. dobila je prvu nagradu za crtež. Dobitnica je prve nagrade za slikarstvo pod nazivom “Pajper” 1987. godine kao najbolji mladi slikar koji je realizovao izložbu u Rimu. Izlagala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama širom Evrope među kojima su značajnije u Madridu, Parizu, Rimu, Monaku, Londonu.

Izložba će biti otvorena do 09.03.2019.godine.

Dobro došli!