Muzej Podgorice nekadašnjeg Titograda, osnovan je 8. aprila 1950. prvo kao sabirni centar za budući muzej, a od 1961. kao Zavičajni muzej. Integracijom sa Modernom galerijom i Galerijom Rista Stijovića 1974. godine, ova institucija postoji kao Muzeji i galerije Titograda, odnosno Podgorice.

Muzej raspolaže sa relativno bogatim fondovima istorijskog, arheološkog, kulturno-istorijskog i etnografskog materijala.

Stalna izložbena postavka Muzeja je koncipirana u četiri tematske oblasti koje zajedno daju jednu cjelinu sa sadržajnom i kompleksnom muzeološkom impresijom na višemilenijumske istorijske procese.