Arheološka zbirka broji oko 3.000 eksponata koji svjedoče o prošlosti ovog prostora u periodu od srednjeg paleolita do poznog srednjeg vijeka. Dijelom su rezultat arheoloških istraživanja koja je sprovodila naša institucija.