Odjeljenje za istoriju kulture i umjetnosti u svojim zbirkama čuva eksponate visoke umjetničke i istorijske vrijednosti koji govore o veoma burnom i bogatom razvoju kulture i umjetnosti na prostoru na kojem je nastala i razvijala se današnja Podgorica.

U našem muzeju se čuva Prazničnin minej koji je štampan 1538. i koji na najbolji način ilustruje svu raskoš štampraske grafike Božidara Vukovića Podgoričanina. Pored Mineja u muzeju se čuva i prvi list iz Zbornika za putnike štampanog 1536. godine na kojem se nalazi grb Božidara Vukovića, kao i Zbornik za putnike koji je štampao njegov sin Vićenco, nakon očeve smrti, 1547. godine.