Kontakt Informacije

JU Muzeji i galerije Podgorice
Adresa: Marka Miljanova 4
81000 Podgorica
E-mail: pgmuzej@t-com.me
Telefon: + 382 (0)20 242 543; 242 605
Radno vrijeme: 09 - 20h svakog dana osim ponedeljkom

E-mail adrese

direktor@pgmuzeji.me
pravna@pgmuzeji.me
racunovodstvo@pgmuzeji.me   
stijovicgal@pgmuzeji.me
muzejmarkam@pgmuzeji.me
modernagal@pgmuzeji.me

konzervatori@pgmuzeji.me
kultist@pgmuzeji.me
istorijsko@pgmuzeji.me
arheološko@pgmuzeji.me
etnografsko@pgmuzeji.me
pr@pgmuzeji.me