Muzej Marka Miljanova ustanovljen je 23. 10. 1971. godine otvaranjem stalne muzejske postavke.
Postavku čine tri dijela: istorijski, književno-istorijski i etnografski.
Istorijski dio postavke prezentuje najznačajnije momente iz života Marka Miljanova kao ratnika i državnika.
Književno-istrijski dio predstavlja književnika Marka Miljanova.
Etnografski dio postavke predočava posjetiocima neke od sadržaja pokućstva, nošnje, nakita, oružja, upotrebnih predmeta domaćinstva koji su obilježja narodnog života ovog kraja.

Medun se nalazi na oko 12 kilometara sjeveroistočno od Podgorice u oblasti Kuča. Ono po  čemu je ovo selo poznato, svakako je, spomenički kompleks koji sačinjavaju ostaci Ilirskog grada Meteona. Crkva sv. Nikole i rodna kuća Marka Miljanova.

Ostaci Ilirskog grada Meteona i kasnijeg Turskog utvrđenja Meduna nalaze se na teško pristupačnom sedlastom prevoju smještenom u medunskom polju. Meteon, jedan od centara ilirskog plemena Labeata,   nastao je krajem IV ili početkom III vijeka prije nove ere. Prvi put se pominje kod Tit Livija, u vrijeme III ilirsko-rimskog rata 168 godine prije nove ere. Grad se nalazi na gotovo nepristupačnom uzvišenju koje je samo sa sjeverne strane zaštićeno odbrambenim zidom sa kulama. Na istočnom, najvisočijem,  dijelu uzvišenja se nalazila akropola a na nižem – podgrađe koje je od akropole bio odvojeno masivnim zidom. Danas su od ilirskog grada vidljivi samo ostaci masivnih odbrambenih zidova građenih u takozvanoj kiklopskoj tehnici.

Ostaci Medunskog grada, uglavnom, pripadaju srednjovjekovnom turskom utvrđenju sa mjestimično očuvanim ugaonim kulama i bedemima sa ulazom.

Između ostataka srednjovjekovnog utvrđenja nalazi se crkva svetog Nikole koja je po predanju, na temeljima neke starije crkve, podignuta početkom XVIII vijeka novcem koji je iz Rusije donio vojvoda Radonja Petrović. Crkva je manja, jednobrodna građevina građena od pravilnih tesanika a zvonik od fino obrađenih kamenih blokova. Unutrašnjost crkve nije oslikana dok je ikonostas sa ikonama slikanim na metalu izradio, 1903. godine ikonopisac Petar Čolanović. Na crkvi postoji zapis da je obnovljena 1933. godine. Ispred crkve se nalaze grobovi Marka Miljanova i njegove žene Stefe.

Ispod crkve svetog Nikole, na sedlastom prevoju, nalazi se rodna kuća vojvode Marka Miljanova Popovića, ratnika, državnika i pjesnika jedne od najznačajniji ličnost crnogorske istorije XIX vijeka. Kuća je pravougaone podužne osnove, na sprat sa krovom na dvije vode. Sagrađena je krajem XVIII ili početkom XIX vijeka. Njen autentični enterijer  nije sačuvan zbog više prepravki koje su se desile, najprije za potrebe osnovne škole koja je u njoj otvorena i kasnije kada je u njoj otvoren memorijalni muzej Marka Miljanova.